Kennisartikel

De keuzemogelijk-heden voor je werkgeverpensioen

Bouw jij pensioen op via je werkgever? Dan valt er het een en ander te kiezen tegen de tijd dat je (bijna) met pensioen gaat. Je kunt bijvoorbeeld een deel van het partnerpensioen ruilen voor een hoger pensioen voor jezelf. En soms kan het ook omgekeerd. Ook kun je kiezen om de eerste jaren van je pensioen wat meer uit te laten keren en later wat minder of andersom. Met het nieuwe pensioenakkoord komen er keuzes bij voor je. Zorg voor een goed onderbouwde keuze voor een pensioen dat bij je past. In dit artikel de keuzes op een rijtje. 


'Partnerpensioen is bedoeld om je eventuele partner verzorgd achter te laten als je overlijdt.'

Hoger ouderdoms- of partnerpensioen?

Binnen je pensioenregeling bouw je behalve ouderdoms- meestal ook partnerpensioen op. Dat is bedoeld om je eventuele partner verzorgd achter te laten als je overlijdt. Maar op de pensioendatum kun je de waarde hiervan onder voorwaarden ook gebruiken om je ouderdomspensioen te verhogen. Dat kan overigens alleen als jouw partner hiermee instemt. Ben je alleenstaand? Dan beslis je zelf.


Heb je wel een partner en wil je dat hij of zij na je overlijden wat meer te besteden heeft? Dan is het misschien ook mogelijk een deel van het ouderdomspensioen te gebruiken om je partnerpensioen te verhogen.

Variatie in de hoogte van je pensioen?

Binnen bepaalde grenzen is het mogelijk om met de hoogte van je ouderdomspensioen te variëren. Zo kun je de eerste paar jaar na ingang van het pensioen een hoger pensioen ontvangen. Je krijgt dan na een paar jaar een lager bedrag. Dat is bijvoorbeeld handig als je verwacht dat je direct na pensioen meer inkomen nodig hebt dan wanneer je ouder bent. Bijvoorbeeld omdat je nog studerende kinderen of hypotheeklasten hebt. Andersom kan ook, als je bijvoorbeeld een jongere partner hebt die nog werkt. 


Eerder of later met pensioen?

Wil je eerder met pensioen gaan? Dat kun je in veel gevallen zelf beslissen. Als je eerder met pensioen gaat, valt het pensioenbedrag lager uit. Je bouwt namelijk minder op en ontvangt langer pensioen. Je kunt je pensioendatum ook uitstellen. Je ontvangt dan later een hoger pensioenbedrag.


Wil je eerder stoppen of langer doorwerken, overleg dit dan met je werkgever en neem contact op met het pensioenfonds dat of de verzekeraar die jouw pensioenregeling uitvoert.

Vaste of variabele pensioenuitkering

Heb je een beleggingspensioen? Met je beleggingswaarde kun je sinds een paar jaar kiezen voor een levenslange vaste of een variabele pensioenuitkering. Dat betekent dat ook na je pensioendatum belegd wordt met je pensioengeld . Dat kan een hoger pensioen opleveren. Bij een verzekeraar, zoals Nationale-Nederlanden, kan je werkgever en jij kiezen of de uitkering standaard vast is of juist standaard variabel. 


Maximaal 10% van je pensioen als ‘bedrag ineens’ opnemen

In het pensioenakkoord is afgesproken dat je straks ineens een bedrag van je pensioen mag opnemen. Dit mag alleen op je ingangsdatum, en het bedrag mag maximaal 10% van je ouderdomspensioen zijn. Je mag zelf bepalen waar je het bedrag aan uitgeeft. Je moet daar dan wel direct belasting over betalen. Deze nieuwe keuze kan aantrekkelijk zijn om een schuld af te betalen (zoals een hypotheek), te gaan reizen, je zorgvoorzieningen te regelen of je eigen woning te verbouwen. Let wel op: deze keuze zorgt ervoor dat je een lager pensioen overhoudt en kan invloed hebben op de hoogte van toeslagen die je ontvangt en/of op het te betalen belastingpercentage in dat jaar. Denk dus goed na voor je van deze keuze gebruikmaakt en laat je adviseren door een adviseur. Waarschijnlijk kun je hier vanaf 2023 voor kiezen. Meer weten over bedrag ineens opnemen?


Sparen om eerder met pensioen te gaan (verlofsparen)

Met het nieuwe pensioenakkoord wordt het mogelijk om fiscaal aantrekkelijk te sparen om eerder te stoppen met werken. Dit kan door extra vakantiedagen te sparen die je voorafgaand aan je pensionering opneemt. Neem contact op met je werkgever om de mogelijkheden te bespreken. 


Neem contact op met je adviseur om jouw keuzes te bespreken.